START  |  AKTUELLT  |  FÖRETAGET  |  TJÄNSTER  |  PRODUKTER |  ID06 KORT  |  BEGAGNAT  |  KONTAKT  |  LOGGA IN  |
 
Inom företaget ryms en rad olika servicetjänster, alla med samma strävan att hålla hög tillgänglighet och kvalité. Vi vill att ni ska känna att säkerhet är en resurs och tillgång, det ska inte bra kännas som en kostnad.
Projektering. Vi gör en besiktning av objektet och ger förslag på olika funktioner som utrymning, intrång och skydd i enlighet med kundens, brandmyndigheters och försäkringsbolagens krav och önskemål. Upprättande av låsschema , framtagning av ritunderlag, samt dokumentation enligt SSF/RUS regler.
Låssystem.  Upprättar vi i datormiljö efter kundens önskemål där vi även har möjlighet att överlämna ett nyckelhanteringsprogram för att underlätta hantering av rekvisitioner och nyckelkvittenser.
 Montage. Vår strävan är att utföra montagen på ett estetiskt och funktionsmässigt sätt. Montagen sker i enlighet med Sveriges Försäkringsförbunds regler. För mekaniskt skydd Rus200 och elektromagnestisk anläggning Rus210.
 Utbildning. Vi hjälper även förvaltare och husvärdar med utbildning i dörrstängare, låshus och låsritningar/låsschema.
 Butiken. Här kan du få hjälp med nycklar, cylindrar, dörrtrycke, lås och dörrstängare av vårt stora sortiment. Det finns även ett stort lager av ellås och kodlås på lager. Kassaskåp och nyckelförvaring finns också i butiken.!
 

Tjänster

 
  Hässleholms Låssmed AB  |  Majorsgatan 3  |  281 33 Hässleholm  |  Tel: 0451-38 30 50  |  Fax: 0451-38 30 51  |  www.hlmlassmed.se